FALLO DO XURADO DO II CONCURSO DE DEBUXO E PINTURA "FRAGA DAS SAÍMAS

08 Abril 2010

OS DEBUXOS DE YANIRA DÍAZ, IRAI PARAPAR, PAULA GARCÍA ,PEDRO JOSÉ CHAO, GABRIEL TIMIRAOS E ELENA REY, GAÑADORES DO IIº CONCURSO DE DEBUXO E PINTURA INFANTIL, “UN PASEO POLA FRAGA DAS SAÍMAS”

O xurado do IIº Concurso de Debuxo e Pintura Infantil “Un paseo pola Fraga das Saímas”, que a Asociación de Mulleres Rurais de San Andrés de Boimente convocara con motivo da celebración do Día Internacional da Árbore, reuníuse no Centro Socio-Cultural da Asociación MMRR “Fraga das Saímas” o sábado 27 para valorar os traballos presentados polas alumnas e alumnos de primaria dos Centros de Ensino Público: Lois Tobío de Viveiro, Santa Rita de Galdo e Antonio Pedrosa Latas de Celeiro, na modalidade de “Centros de Ensino Colaboradores” e os traballos presentados pólas nenas e nenos de Viveiro na “modalidade libre”.
 
Os traballos preseleccionados polos Centros colaboradores e o Xurado, de acordo as bases do concurso, foron 30 na categoría A (alumnos ata 3º de primaria) e 31 na categoría B (alumnos ata sexto de primaria).
 
 
O xurado calificador, tras reunirse durante tres horas na tarde do sábado para realizar o proceso de selección dos mellores traballos presentados, a través dun sistema de puntuación divido en catro fases para cada unha das dúas categorías, acordou por unanimidade e tras comprobar os resultados das puntuacións dos debuxos, conceder os seguintes premios:
 
CATEGORÍA A: NENAS E NENOS EN IDADES COMPRENDIDAS ENTRE OS 6 E 8 ANOS
Primeiro premio.- consistente en 100 euros en metálico + diploma, a IRAI PARAPAR REGO, cuxo traballo presentou dentro da Modalidade de “Centros educativos colaboradores” e que cursa 3º PRIMARIA no CEP LOIS TOBÍO pola obra titulada “O OUTONO NA FRAGA”.
Neste traballo, o Xurado valorou fundamentalmente a calidade da técnica empregada no debuxo, a sensibilidade manifestada co médio natural e a vinculación co tema obxecto do concurso, logrando conseguir côa unión destes tres elementos un resultado na execución que reflexa a beleza serena deste entorno natural .
Segundo premio.-consistente en 60 euros en metálico + diploma, a PAULA GARCÍA CORRAL, cuxo traballo presentou dentro da Modalidade de “Centros educativos colaboradores” e que cursa 2º PRIMARIA no CEP LOIS TOBÍO pola obra titulada “FLORES DE INVERNO”
Terceiro premio.- consistente en 40 euros en metálico + diploma a ELENA REY PERNAS, cuxo traballo presentou dentro da Modalidade de “Centros educativos colaboradores e que curso 3º PRIMARIA no CEP LOIS TOBÍO pola obra titulada “COMEZO DA PRIMAVEIRA”
Os seis traballos finalistas dentro da CATEGORÍA A foron os presentados polos seguintes nenos:
 
1º finalista: Ljuba Porch Galera (CEP LOIS TOBÍO)
2º finalista:Adrián Rguez López (CEP LOIS TOBIO)
3º finalista: María Cao Dóriga (CEIP ANTONIO PEDROSA LATAS)
4º finalista: Jorge Fraga Bouza(CEIP ANTONIO PEDROSA LATAS)
5º finalista: Nerea Abad Espeso(CEIP ANTONIO PEDROSA LATAS)
6º finalista: Alba Lago López (CEIP ANTONIO PEDROSA LATAS)
 
Os seis finalistas da Categoría A recibirán un diploma e un pequeno agasallo.
 
CATEGORÍA B: NENAS E NENOS EN IDADES COMPRENDIDAS ENTRE OS 9 E 11 ANOS
Primeiro premio.- consistente en:
- 100 euros en metálico + diploma
 
- Unha visita á Comarca da Sidra no mes de maio coa Asociación de Mulleres Fraga das Saímas, acompañada/o pola nai/nai ou tutor debidamente autorizada.
A YANIRA DÍAZ FERNÁNDEZ, cuxo traballo presentou dentro da MODALIDADE LIBRE e que cursa 6º PRIMARIA no Colexio de Covas pola obra titulada “AS CORES DA FRAGA”
 
Neste traballo, o Xurado valorou fundamentalmente o alto grão de perfección na execución do debuxo e a plasmación gráfica das diferentes árbores, froitos, vexetación e animais que habitan na Fraga, reflexando a través do mesmo un alto grão de coñecemento deste entorno natural.
 
Segundo premio.- consistente en 60 euros en metálico + diploma, a PEDRO JOSÉ CHAO RAMOS, cuxo traballo presentou dentro da Modalidade de “Centros educativos colaboradores” e que cursa 6º PRIMARIA no CEIP ANTONIO PEDROSA LATAS pola obra titulada “ESPERANZA PARA A VIDA FUTURA”
Terceiro premio.- consistente en 40 euros en metálico + diploma a GABRIEL TIMIRAOS DELGADO, cuxo traballo presentou dentro da Modalidade de “Centros educativos colaboradores” e que cursa 6º PRIMARIA no CEIP ANTONIO PEDROSA LATAS pola obra titulada “O VERDOR DA FRAGA”
Os seis traballos finalistas dentro da CATEGORÍA B foron os presentados polos seguintes nenos:
 
1º finalista: Ana Cortiñas Meitín (CEIP de SANTA RITA DE GALDO)
2º finalista: Antón Ramallas Castro (CEIP de SANTA RITA DE GALDO) e Oscar Sánchez Trasancos (CEP LOIS TOBIO)
3º finalista: Mirian Abad Girón (CEP LOIS TOBÍO)
4º finalista: Clara Díaz Rguez (CEIP de SANTA RITA DE GALDO)
5º finalista Sara Gericke (CEP LOIS TOBÍO)
 
Os seis finalistas da Categoría B recibirán un diploma e un pequeno agasallo.
 
O tres centros de ensino público que colaboraron neste IIº concurso entregaráselles un lote de 10 exemplares do conto infantil “A faragulliña” e un agasallo como recordo da participación dos seus alumnos neste proxecto.
 
Os debuxos premiados así como todos o traballos preseleccionados para este concurso está previsto que participen nunha Exposición Itinerante no Centro Socio-Cultural de San Andrés de Boimente, a partir da primeira quincena de abril e na Sá de exposicións da Casa do Concello a finais de abril e primeira semana de maio.
 
A Directiva da AMMRR “Fraga das Saímas” quere agradecer publicamente aos directores e profesores dos Centros de Ensino Público de Santa Rita de Galdo, Lois Tobío de Viveiro e Antonio Pedrosa Latas de Celeiro a súa inestimábel colaboración, sen a cal non nos sería posible desenvolver este proxecto, así como tamén á Concelleira de Benestar Social do Concello de Viveiro, Maria Isabel Rodríguez López e a Josefina Casas Ferreiros, empresaria e propietaria de CATÁ que de forma desinteresada aceptaron participar como membros do Xurado Calificador

Síguenos en...

 Follow RuraisLAB on Twitter   

Inicio de sesión

RuraisLAB

Mulleres Rurais e desenvolvemento rural

RuraisLAB es un laboratorio ciudadano para la innovación social en el medio rural, basado en las necesidades e inquietudes de la mujer.

 

 

 

 

Mulleres Rurais e desenvolvemento rural

Mujer Rural

Mujer Rural y Desarrollo Rural

Agenda Digital Europea 20202

Agenda Digital Europea